Doel van de commissies

Om de taken overzichtelijk te verdelen zijn er commissie ontstaan.Iedere commissie heeft zijn eigen stukje verantwoordelijkheid. De commissies hebben regelmatig overleg om dingen uit te denken en/of uit te voeren. Hiervoor is ook een heel netwerk van vrijwilligers beschikbaar, die op een of andere manier hun bijdrage doen.

activiteitencommissie

technische commissie

vrijwilligers- /kassacommissie